ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
22
25
47
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
47
52
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
77
146
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...