ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปุลากง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
77
66
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
81
178
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...