ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางปู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
13
30
1
อบ.2
17
14
31
1
อบ.3
17
24
41
2
รวม อบ.
51
51
102
4
ป.1
33
30
63
3
ป.2
32
24
56
2
ป.3
24
29
53
2
ป.4
42
24
66
2
ป.5
37
39
76
2
ป.6
36
31
67
2
รวมประถม
204
177
381
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
255
228
483
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...