ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
11
18
29
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
26
28
54
3
ป.1
16
10
26
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
64
71
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
99
189
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...