ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
10
22
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
34
26
60
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
17
7
24
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
20
8
28
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
86
65
151
6
ม.1
12
20
32
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
28
35
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
126
274
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...