ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาหมน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
15
4
19
1
รวมประถม
37
49
86
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
14
19
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
76
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...