ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
2
15
17
1
รวม อบ.
7
22
29
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
21
14
35
2
ป.3
16
13
29
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
18
27
45
2
รวมประถม
87
91
178
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
113
207
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...