ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดาลอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
19
9
28
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
57
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...