ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะเอาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
18
29
47
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
23
17
40
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
16
10
26
1
ป.6
8
15
23
1
รวมประถม
89
75
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
104
211
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...