ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยะหริ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
18
41
2
อบ.2
44
39
83
3
อบ.3
41
27
68
3
รวม อบ.
108
84
192
8
ป.1
51
47
98
4
ป.2
40
43
83
3
ป.3
43
26
69
2
ป.4
52
48
100
4
ป.5
58
46
104
4
ป.6
73
56
129
4
รวมประถม
317
266
583
21
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
425
350
775
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...