ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
15
5
20
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
38
23
61
3
ป.1
21
11
32
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
19
9
28
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
16
20
36
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
87
84
171
6
ม.1
16
25
41
1
ม.2
14
17
31
1
ม.3
6
12
18
1
รวมมัธยมต้น
36
54
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
161
322
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...