ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกโตนด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
7
18
1
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
22
18
40
2
รวม อบ.
43
36
79
4
ป.1
25
20
45
2
ป.2
19
9
28
1
ป.3
11
21
32
2
ป.4
15
14
29
1
ป.5
11
20
31
2
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
94
93
187
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
129
266
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...