ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปียะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
32
21
53
2
ป.1
24
8
32
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
19
11
30
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
19
9
28
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
105
71
176
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
92
229
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...