ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหมัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
20
24
44
3
ป.1
14
12
26
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
17
4
21
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
68
40
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
64
152
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...