ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
2
10
12
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
42
36
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
52
108
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...