ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายามู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
16
7
23
3
ป.1
8
2
10
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
35
24
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
31
82
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...