ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางราพา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
23
23
46
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
57
49
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
72
152
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...