ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางทัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
5
17
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
21
14
35
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
1
10
1
รวมประถม
39
27
66
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
15
8
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
49
124
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...