ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
23
27
50
3
ป.1
9
12
21
1
ป.2
5
14
19
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
46
61
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
88
157
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...