ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
14
7
21
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
41
42
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
49
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...