ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสายหมอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
7
8
15
1
ป.1
14
7
21
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
59
41
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
49
115
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...