ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
6
8
14
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
23
28
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
36
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...