ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาหยี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
10
12
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
10
15
25
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
36
32
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
47
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...