ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
27
21
48
3
ป.1
9
10
19
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
18
7
25
1
รวมประถม
69
55
124
6
ม.1
14
20
34
1
ม.2
14
23
37
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
33
54
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
130
259
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...