ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณากร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
36
26
62
3
ป.1
18
8
26
1
ป.2
19
13
32
1
ป.3
12
5
17
1
ป.4
8
22
30
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
18
16
34
1
รวมประถม
88
79
167
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
105
229
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...