ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะแดลางา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
22
13
35
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
40
30
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
43
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...