ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่มัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
12
16
28
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
33
35
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
51
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...