ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
12
19
1
อบ.2
5
13
18
1
อบ.3
8
17
25
1
รวม อบ.
20
42
62
3
ป.1
18
7
25
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
18
10
28
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
10
12
22
2
รวมประถม
91
71
162
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
113
224
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...