ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนคูหา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
17
13
30
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
50
44
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
57
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...