ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
24
17
41
3
ป.1
12
11
23
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
60
50
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
67
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...