ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
3
11
14
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
14
12
26
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
32
25
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
79
172
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...