ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค่าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
20
9
29
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
34
33
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
42
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...