ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาบี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
14
21
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
27
37
64
3
ป.1
16
12
28
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
83
78
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
115
225
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...