ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
37
32
69
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
11
17
28
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
71
65
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
97
205
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...