ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
21
32
2
อบ.2
36
28
64
3
อบ.3
38
28
66
3
รวม อบ.
85
77
162
8
ป.1
34
28
62
2
ป.2
22
24
46
2
ป.3
26
31
57
2
ป.4
24
38
62
2
ป.5
36
47
83
3
ป.6
52
52
104
3
รวมประถม
194
220
414
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
279
297
576
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...