ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
17
20
37
3
ป.1
19
6
25
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
61
38
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
58
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...