ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากบางตาวา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
9
25
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
22
17
39
2
ป.1
17
16
33
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
19
15
34
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
9
18
27
1
รวมประถม
84
85
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
102
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...