ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
15
26
1
อบ.2
18
16
34
1
อบ.3
27
25
52
2
รวม อบ.
56
56
112
4
ป.1
26
15
41
1
ป.2
23
20
43
1
ป.3
18
21
39
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
20
19
39
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
122
102
224
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
158
336
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...