ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนรัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
19
31
2
อบ.3
21
16
37
1
รวม อบ.
33
35
68
3
ป.1
20
27
47
2
ป.2
23
24
47
2
ป.3
25
28
53
2
ป.4
20
38
58
2
ป.5
30
28
58
2
ป.6
43
45
88
3
รวมประถม
161
190
351
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
225
419
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...