ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะกาจินอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
7
10
17
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
26
26
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
36
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...