ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
7
14
21
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
67
65
132
6
ม.1
21
20
41
1
ม.2
20
9
29
1
ม.3
14
18
32
1
รวมมัธยมต้น
55
47
102
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
128
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...