ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
77
74
151
6
ม.1
24
9
33
1
ม.2
14
18
32
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
52
37
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
128
276
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...