ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
14
21
35
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
50
44
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
65
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...