ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
7
23
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
13
1
14
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
61
32
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
43
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...