ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
19
17
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
25
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...