ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางมะนาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
16
3
19
1
รวม อบ.
27
17
44
2
ป.1
11
18
29
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
15
20
35
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
85
87
172
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
104
216
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...