ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค่าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
15
27
2
อบ.2
28
22
50
2
อบ.3
19
29
48
2
รวม อบ.
59
66
125
6
ป.1
18
17
35
2
ป.2
17
29
46
2
ป.3
19
23
42
2
ป.4
21
19
40
1
ป.5
11
25
36
1
ป.6
28
17
45
2
รวมประถม
114
130
244
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
196
369
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...