ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลักปลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
12
17
1
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
28
37
65
3
ป.1
22
12
34
1
ป.2
28
16
44
1
ป.3
16
19
35
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
11
19
30
1
รวมประถม
108
95
203
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
132
268
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...