ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
6
17
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
30
18
48
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
5
17
22
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
62
56
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
74
166
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...