ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
24
19
43
2
รวม อบ.
41
37
78
4
ป.1
19
17
36
1
ป.2
24
14
38
1
ป.3
28
12
40
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
20
16
36
1
ป.6
28
15
43
1
รวมประถม
132
91
223
6
ม.1
44
24
68
2
ม.2
36
29
65
2
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
92
60
152
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
265
188
453
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...