ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
11
17
28
1
รวม อบ.
18
28
46
2
ป.1
22
6
28
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
19
31
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
22
16
38
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
89
73
162
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
101
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...